Tag Archives: Ashish Anal Awasthi

Tiranga Fan Club & Hasya Kavi Sammelan Bihar

Poets :: Pankaj Prasun, Vishnu Saxsena, Sarvesh Asthana, Ajatshatru, Ashish Anal Awasthi, Kawayitri Tusha Sharma Venue :: Kala Bhawan Purniya, Bihar Date :: 29th March 2017

Tagged , , , , , |

Holi Milan Hasya Kavi Sammelan Rampur 2017

Poets :: Ashish Anal Awasthi, Vishnu Saxena Venue :: Rampur Date :: 20th March 2017

Tagged |