Tag Archives: Ashok Sundrani

Holi Sneha Milan Hasya Kavi Sammelan Kolkata

Poets :: Kirti Kale, Anil Mishra Tejasva, Kailash Mandela Nandkishor, Ashok Sundrani, G.D Birla Sabhager Venue :: South Kolkata Shri Jain Swetamber sabha Date :: 29th March 2017

Tagged , , , , |

Akhil Bhartiya Kavi Sammelan, Ghaziabad, UP

Poets :: Surender Sharma, Dr. Vishnu Saxena, Dinesh Raghuvanshi, Ashok Sundrani, Arjun Sisodia, Ramesh Sharma, Sarvesh Asthana, Kirti Kale, Balram Shrivastava, Anju Jain, Raj Kaushik, Chentan Anand Venue :: Hindi Bhawan Lohia Nagar, Ghaziabad, UP Date :: 24 Jan 2017 … Continue reading

Tagged , , , , , , , , , , , , |