Tag Archives: Baljeet Kaur

Hasya Kavitri Sammelan Delhi

Poets :: Dr. Kirti Kale, Dr. Mamta vaishnavi, Dr. Preeti Vishwas, Baljeet Kaur, Monika Delhvi, Kalam Bharti Venue :: Shri Shidhi Vinayak Mandir (Near Rohni Court) Date :: 16th March 2017

Tagged , , , , , |

Holi Sadbhawan Utsav Kavi sammelan Mehta Farm

Poets :: Rajesh Chetan, Baljeet Kaur, Ashok Batra Venue :: Mehta Farms Date :: 8th March 2017

Tagged , , |