OIDB Kavi Sammelan

Date: 8 September 2017 Poets: Arun Gemini, Dr. Pupular Meeruthi, Chirag Jain, Monika Dehlavi, Rajesh Chetan Venue : OIDB Bhavan,

Read more

Virat Kavi Sammelan, Dankaur

Occasion : Shri Krishna Janmotsav Mela Poets : Chirag Jain, Vineet Chauhan, Balbir Singh Khichdi, Padmini Sharma, Shambhu Shikhar, Arjun Sisodiya,

Read more