Tag Archives: Deepak Saini

Stand Up Comedy at Faridabad

Poets :: Yusuf Bhardwaj, Deepak Saini Venue :: Main Choupal, Surajkund International Crafts Mela, Suraj Kund, Faridabad, Haryana Date :: 11 Feb 2017

Tagged , |

Kavi Sammelan at Chhattisgarh Kanjgir

Poets :: Praveen Shukla, Rahat Indori, Sudeep Bhola, Deepak Saini, Anamika Amber, Dinesh Raghuvanshi Venue :: Chhattisgarh Kanjgir Date :: 8 Feb 2017

Tagged , , , , , |

Pioneer / Lucknow

Poets : Deepak Saini, VIP

Tagged , , , , , , |