Hasya Kavi Sammelan DGH Noida

Date: 15 September 2017 Poets: Surendra Sharma, Arun Gemini, Dinesh raghuvanshi, Shambhu Shikhar, Padmini Sharma Venue: Hydrocarbon Directorate, NOIDA Occasion

Read more

Hasya Kavi Sammelan Meerut

Poets :: Dinesh Raghuvanshi, Sarvesh Ashthana, Popular Meeruthi, Shrikant Sharma, Mohan Muntazir, Prashant Agrawal, Aman Akshar, Monika Dehalvi Venue ::

Read more