Tag Archives: Dinesh Raguvanshi

Holi Milan Hasya Kavi Sammelan Faridabad

Poets :: Dinesh Raguvanshi, Ved Prakash Ved, Mamta Sharma, MasterMahender, Sunder Kataria, Ashok Chandravanshi Venue :: Market Welfare Association (Regd) Community Center, Sector-15, Faridabad Date :: 10th March 2017

Tagged , , , , , |

Annual Kavi Sammelan Karkardoma Delhi

Poets :: Dr. Parveen shukla, Anil Argvanshi, Dinesh Raguvanshi, P.K.Azad, Deepak Sani, Venue :: 16X, Karkardoma Industrial Area, Delhi-92 Date :: 4th March 2017

Tagged , , , , |

Annual Kavi Sammelan Karkardoma Delhi

Poets :: Dr. Parveen shukla, Anil Argvanshi, Dinesh Raguvanshi, P.K.Azad, Deepak Sani Venue :: 16X, Karkardoma Industrial Area, Delhi-92 Date :: 4th March 2017

Tagged , , , , |