Tag Archives: Gaurav Sharma

Rajasthan Youth Association Silver Jubilee & Hasya Kavi Sammelan

Poets :: Kirti Kale, Kailash Mandal, Gaurav Sharma, Rasbihari Gaur Venue :: Chinmaya Heritage Center, Chennai Date :: 13th March 2017

Tagged , , , |

Cheru Holi Milan Hasya Kavi Sammelan Kolkata

Poets :: Arun Jaimini, Gaurav Sharma, Shambhu Shikhar, Gauri Mishra Venue :: 27A, Justice Chandra Madhav Road, Kolkata-20 Date :: 10th March 2017

Tagged , , , |