Tag Archives: Kavita Tivari

Akhil Bhartiya Kavi Sammelan Dholpur

Poets :: Surender yadavender, Balvir singh Khichdi, Madan Mohan Samar, Kuwar Zaved,Kavita Tivari, Gauri Mistra Venue :: Dholpur Date :: 6th April 2017

Tagged , , , , , |

Lal Qila Kavi Sammelan 2017 New Delhi

Poets :: Anju Jain, Anu Sapan, Abhay Singh Nirbhik, Ashok Bhati, Adarsh Kumar Inqlab, Aashish Soni, Kamlesh Sharma, Kavia Kiran, Kavita Tivari, Dr. Kunvar Baichain, Kumar Manoj, Gunveer Rana, Pankaj Palash, Pankaj Prasoon, Praveen Shukl, Banaj Kumar Banaj, Banveer Singh … Continue reading

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |