Tag Archives: Mumtaz Naseem

Indradhanush Holi Milan Hasya Kavi Sammelan

Poets :: Kavi Deepak Gupta, Dr Kunwar Bechain, Dr Praveen Shukla, Vijender Singh Parwaj, Raj kausik, Mumtaz Naseem, Ashok Pankaj. Venue :: B-110-A, N.E.A, Sabhagaar, Sector-6, Nodia Date :: 8th March 2017

Tagged , , , , , , |

Kavi Sammelan ( Alumni Meet) Noida

Poets :: Deepak Gupta , Mumtaz Naseem, Ved Prakash Ved Venue :: Sardar Patel Auditorium, I.T.S Engineering college Gr Nodia Date :: 5th march 2017

Tagged , , |