Tag Archives: Praveen Shukla

Hasya Kavi Sammelan Sawar Manzari

Poets :: Deepak Gupta, Praveen Shukla, Balveer Singh, Parth Naveen, Sampat Saral Venue :: Satya Sai Auditorium,New Delhi Date :: 16th March 2017

Tagged , , , , |

Hasya Kavi Sammelan Lodhi Road Delhi

Poets :: Sampat Saral, Deepak Gupta, Praveen Shukla, Parth Naveen, B.S Khichdi Venue :: Satya Auditorium, Lodhi Road, Delhi Date :: 16th March 2017

Tagged , , , , |

Kavi Sammelan at Chhattisgarh Kanjgir

Poets :: Praveen Shukla, Rahat Indori, Sudeep Bhola, Deepak Saini, Anamika Amber, Dinesh Raghuvanshi Venue :: Chhattisgarh Kanjgir Date :: 8 Feb 2017

Tagged , , , , , |