Tag Archives: Rasbihari Gaur

Rajasthan Youth Association Silver Jubilee & Hasya Kavi Sammelan

Poets :: Kirti Kale, Kailash Mandal, Gaurav Sharma, Rasbihari Gaur Venue :: Chinmaya Heritage Center, Chennai Date :: 13th March 2017

Tagged , , , |

Hasya Kavi Sammelan Ajmer

Poets :: Suresh Albela, Rasbihari Gaur, Shanker Shikhar, Parth Naveen, Vaishali Shukla, Meena Sharma, Pradeeep Panwar Venue :: Azad Park Ajmer Date :: 8th March 2017

Tagged , , , , , , |