Tag Archives: Ruchi Chaturvedi

Hasya Kavi Sammelan Ahmedabad

Poets :: Suresh Albela, Ana Dehlavi, Gaurav Chouhan, Ajatshatru Venue :: Ahmedabad Date :: 17th March 2017

Tagged , , , , , , |

Holi Milan Sammelan Alipur Daur

Poets :: Surender Sharma, Shambhu Shikhar, Ruchi Chaturvedi Venue :: Veerpada Marwari Dharamshala, Alipur Daur Date :: 16th March 2017

Tagged , , |