Tag Archives: Sampat Saral

Hasya Kavi Sammelan Sawar Manzari

Poets :: Deepak Gupta, Praveen Shukla, Balveer Singh, Parth Naveen, Sampat Saral Venue :: Satya Sai Auditorium,New Delhi Date :: 16th March 2017

Tagged , , , , |

Hasya Kavi Sammelan Lodhi Road Delhi

Poets :: Sampat Saral, Deepak Gupta, Praveen Shukla, Parth Naveen, B.S Khichdi Venue :: Satya Auditorium, Lodhi Road, Delhi Date :: 16th March 2017

Tagged , , , , |

Lal Qila Kavi Sammelan 2017 New Delhi

Poets :: Anju Jain, Anu Sapan, Abhay Singh Nirbhik, Ashok Bhati, Adarsh Kumar Inqlab, Aashish Soni, Kamlesh Sharma, Kavia Kiran, Kavita Tivari, Dr. Kunvar Baichain, Kumar Manoj, Gunveer Rana, Pankaj Palash, Pankaj Prasoon, Praveen Shukl, Banaj Kumar Banaj, Banveer Singh … Continue reading

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |