Hasya Kavi Sammelan Sihor

Date: 17 Nov 2017 Poets: Bhuwan Mohini, Pankaj Subeer, Shashikant yadav, Hari Om Panwar, Suresh Albela, Shanti Toofan, Sudeep Bhola,

Read more

Virat Kavi Sammelan Banaras

Date: 24 October 2017 Poets: Buddhi Prakash Daadheech, Dr. Kunwar Bechain, Gaurav Sharma, Anil Agrvanshi, Dinesh Raghuvanshi, Shanti Toofan, Sudeep

Read more