Tag Archives: Vinit Chouhan

Kavi Sammelan Lucknow

Poets :: Ashok Nagar, Vinit Chouhan, Priyanka Rai, Mahesh Dubey, Pradeep Pawar, Raganikant Venue :: Pandeyganj Lucknow Date :: 22th March 2017

Tagged , , , , , |

Amar Ujjala Hasya Kavi Sammelan

Poets :: Nawaj Devbandi, Anjum Rahavar, Vinit Chouhan, Popular Meeurt, Pawan Armi Venue :: DS College Auditorium, Aligarh Date :: 18th March 2017

Tagged , , , , |

Bihar Marwadi Hasya kavi sammelan

Poets :: Dinesh Raghuvanshi, Vinit Chouhan, Sudeep Bhola, Venue :: Patana Bihar Date :: 12th March 2017

Tagged , , |