Tag Archives: Vishnu Saxena

Akhil Bhartiye Kavi Sammelan Rampur

Poets :: P.K Azad, Tusha Sharma, Sunhari Lal, Ashish “Anal”, Vishnu Saxena Venue :: Lohiya Park, Rampur Date :: 18th March 2017

Tagged , , , , |

Virat Kavi Sammelan Mahaveer Ji Rajasthan

Poets :: Vishnu Saxena, Ramesh Muskan, Latoori Ladh, Rambabu Sikarwar, Dr. Ruchi Chaturvedi, Anil Tejas Venue :: Mahaveer Ji, Rajasthan Date :: 28 Jan 2017

Tagged , , , , , , |