Virat Kavi Sammelan Laxmi Nager

Poets :: Shambhu Shikhar, Deepak Sani Ashish Amal, Praveen Shukla, Padmini Sharma, Padam Albela
Venue :: Main Subhash Chowk, Delhi
Date :: 3rd April 2017