Virat Kavi Sammelan Patan Rajasthan

Date: 17 Nov 2017
Poets: Atul Jwala, Prerna Thakre, Munna Battry Shikhs Mishra, Dinesh Patidar, Naresh Nirbhik, Parmanand Dadheech, Kailash Mandela, Abdul Gaffar, Prem Shashtri, Gaurav Chauhan
Venue : Keshavrai, Patan, Rajsthan