Virat Kavi Sammelan Udaipur, Rajasthan

Virat Kavi Sammelan Udaipur, Rajasthan

Date : 27 October 2016

Venue : Town Hall, Udaipur

Occasion : Dipawali Mela

Organizers : Municipal Corporation, Udaipur

Poets : Dr. Rahat Indori, Dr Vishnu Saxena, Jagdish Solanki, Suresh Albela, Jani bairagi, Prakash Nagauri, Shambhu Shikhar, Rajkumar Badal, Gauri Mishra, Mukesh Maulva, Maruti Nandan, Vani gaurav Golcha