Aditya Jayanti Kavi Sammelan in Sonepat Haryana

Occasion : Hasya Kavi Om Prakash Aditya Jayanti
Organizer : Haryana Sahitya Parishad & Sonepat Administration
Venue : Rishikul Vidyapeeth, Devdu Road, Sonepat, Haryana
Poets: Surendra Sharma, Arun Gemini, Shyam Sakha Shyam, Chirag Jain, Vinay Vishwas, Vedprakash Ved, Yusuf Bharadwaj, Mahendra Ajanabi, Sita Sagar, Ritu Goel