Hasya Kavi Sammelan by Surendra Sharma

Date : 29 Sept 1983
Place: Indore, Madhya Pradesh
Poets : Surendra Sharma, Gemini Haryanavi, Maya Govind