Hasya Kavi Sammelan Vishakhapattanam

Hasya Kavi Sammelan Vishakhapattanam

 

 

 

 

 

 

DATE : 19th March 2017

Venue: Vishakhapattanam

Organizer : Rajasthani Sanskritik Mandal, Mahila Samiti

Occasion : Holi

Poets : Vedprakash Ved, Ramesh Muskan, Manisha Shukla, Latoori Latth