IIT Kharagpur Kavi Sammelan

Date: 2nd Feburary Poets: Chirag Jain, Shambhu Shikhar Venue: IIT Kharagpur, Netaji Auditorium Organizer: IIT Kharagpur Event Name: Shayari at

Read more