Disha Foundation Hasya Kavi Sammelan

On the date of 26th February 2011, Disha Foundation organized a Hasya Kavi Sammelan in Dilli Haat, Pitampura, Delhi. Rajesh Chetan hosted this Kavi Sammelan and Ritu Goel Co-ordinated with poets. Participating poets were- Deepak Saini, Anju Jain, Chirag Jain, Mahendra Ajanabi, Yusuf Bharadwaj, Vinay Vishwas, Vedprakash Ved, Anil Agravanshi and Shambhu Shikhar.